Pravila igre


IZVOD IZ PRAVILA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU – KLAĐENJA, I OSNOVNE ODREDBEČlan 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju. Ova pravila obavezuju priređivača i učesnike i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 9.

PPriređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u programu sportskih događaja, i u tom slučaju uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja. U slučaju grešaka od strane priređivača vezane za kvote, vreme i mesto odigravanja utakmice i slično, priređivač zadržava pravo da taj meč proglasi nevažećim za sve vrste igara, a računa se kvota 1,00 (jedan).

Član 15.

Pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 2,00 dinara. Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 dinara. Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 100.000,00 dinara. Maksimalan iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 1.000.000,00 dinara.

Član 18.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesniku u igri. Kad prihvati klađenje, priređivač prima uplatu i učesniku vraća overenu potvrdu o učešću u igri klađenja, koja sadrži: broj (oznaku listića) mesto, vreme, datum, izabranu igru, iznos primljene uplate, i iznos eventualnog dobitka, koja predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju, na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Član 20.

Ukoliko učesnik ustanovi da klađenje, od strane priređivača, nije overeno u skladu sa njegovim zahtevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 5 (pet) minuta nakon završetka overavanja klađenja, a pre početka odigravanja sportskog događaja. U ovom slučaju se poništavaju sve kombinacije za klađenje, a iznos uplate se vraća učesniku.

Član 22.

Krajnji rok za prijem uplate za klađenje je do početka prvog sportskog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako priređivač nije odredio drugačije. U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na sportske događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim i dodeli kvotu jedan (1,00).

Član 24.

U slučaju promene termina odigravanja meča, postignuti rezultat se smatra važećim ukoliko je meč odigran u istom kolu. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku iz stava 1. ovog člana, za događaj iz tog sportskog takmičenja računa se kvota 1,00 (jedan), izuzev tenisa. U slučaju prekida meča (iz bilo kog razloga) slede pravila definisana po vrsti sporta.